Nguyễn Thị Kim Ngân á quân Ms & Mr Talent Ngôi Sao Tài Năng Việt Nam mùa 3.